Monday , February 19 2018
New Lyrics Added
Home / Lyrics / Z

Z

Thekwana Lyrics – Zahara

Umunt’ ongaziyo la esuka khona Ufana nomuntu ongazi la ayakhona Amaqhawe akwantu Siyaziqhenya ngawo Intak’ ezulu iyandilandela Intak’ ezulu iyandilandela Uthekwana intaka yezulu iyandilandela Uyandilandela Uyandilandela Ndibheke ngapha nangapha Usemvakwami Umama Maxeka, uHelen Joseph Bayandilandela, bayandilandela Bayandilandela, uyandilandela Ndival’ iindlebe zami uyandisebenzela UTata Mandela uyandisebenzela Ndival’ iindlebe zami uyandisebenzela Ubab’ …

Read More »

Incwad’ Encane Lyrics – Zahara feat. Georgyn Kanana

Ngeny’imini ndathi ndivuka Ndabona incwadi encane Ndabona ayiveli kumama lena Xa ibingumama ngeyithe dear sana lwam Ndaqhubeka mna ndafunda Ndifund’incwadi encane Ithi andazi ndobuya nini na Ndisathath’uhambo lwam Ndizokhangela phi na (Ndizobuza bani na) Mna ndifun’ubonisthandwa sam (Mna ndifun’ubona isthandwa sam) Ndizobuza kubani na (Ndizobuza bani na) Mna ndifun’ubona isthandwa …

Read More »

Xa Bendingena Mama Lyrics – Zahara

Xa bendino mama Besendine qhiy’ebotshwe ngaphambili Okwenene ndiyahamba Okwenene ndibhek’eGoli sana lwam’ Xa bendino mama Besendine qhiy’ebotshwe ngaphambili Okwenene ndiyahamba Okwenene ndibhek’eGoli sana lwam’ Ndiyagodola Ndiyagodol’ incinci naleRagi mnta kaMamam’ IYhu ndiyahamba IYhu! Ndibhek’eGoli sana lwam’ Ndiyagodola Ndiyagodol’ incinci naleRagi mnta kaMamam’ IYhu ndiyahamba IYhu! Ndibhek’eGoli sana lwam’ Xa bendino …

Read More »